Idź do spisu treści

Menu główne

 

 

Serwis systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Serwis systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych jest jednym z podstawowych wymogów efektywnego i bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń. Ma on na celu wczesne wykrycie i wyeliminowanie drobnych usterek, które mogłyby mieć negatywny wpływ na pracę urządzenia. Systematyczna konserwacja wydłuża żywotność urządzenia, poprawia jego sprawność oraz  jakość powietrza w pomieszczeniu. Przeglądy zalecane są zwykle dwa razy w roku, jednakże nietypowe warunki panujące w pomieszczeniu (wysokie zapylenie, opary itp.) wymuszają wykonywanie konserwacji z większą częstotliwością.  

Oferujemy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz grzewczych. Dla wygody Klientów oraz usprawnienia współpracy proponujemy umowę serwisowo – konserwacyjną.

W przypadku obiektów, gdzie sprawnie działające systemy klimatyzacji, wentylacji czy ogrzewania wpływają na utrzymanie ciągłości działań biznesowych Klientów (np. serwerownie, sale szpitalne, chłodnie itp.) zapewniamy 24 godzinna obsługę serwisową przez cały rok. Standardowy czas reakcji wynosi 8 godzin, ale jesteśmy w stanie reagować szybciej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Serwisanci wyposażeni są zestaw narzędzi i podstawowych części zamiennych.

 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego